תורת האדם של בעל התניא 15: העלאת מחשבות זרות, שיעור שני

הרב אלחנן ניר • ז' סיון תשע"ט

בראשית השיעור עסקנו בדמותה של הרבנית ציפורה פרידמן בשלום שהלכה לעולמה. לאחר מכן עסקנו במשמעות העלאת המחשבות הזרות ובפרקטיקה שנתנו לכך ראשוני החסידות

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435