תורת האדם של בעל התניא 17: מחשבות זרות – תודעת בעל התניא

הרב אלחנן ניר • כ"א סיון תשע"ט

שיעור רביעי בנושא: בעוד ראשוני החסידות – הבעש”ט והמגיד ממזריטש – דגלו בהעלאת מחשבות זרות בעת התפילה, בעל התניא מתנגד לכך. התנגדותו מציפה את שאלת זהות האדם והאמון הפנימי שלו בעצמו

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435