תורת האדם של בעל התניא 18: מחשבות זרות – רבי נחמן והרב שג”ר

הרב אלחנן ניר • כ"ח סיון תשע"ט

שיעור חמישי בנושא: כיצד התייחס ר’ נחמן מברסלב לשאלת העלאת המחשבות הזרות, וכיצד הסביר זאת הרב שג”ר – שהשבוע מלאו תריסר שנים לפטירתו?

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435