תורת האדם של בעל התניא 3: בין חסידות לכתיבה

הרב אלחנן ניר • י"א בכסלו תשע"ט

הקדמת האדמו”ר הזקן לתניא היא הסבר מדוע על אף ההסתייגות החסידית המובהקת מכתיבה הוא בכל זאת כותב ספר. לימוד ההקדמה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435