תורת האדם של בעל התניא 8: העמידה אל מול הסוף

הרב אלחנן ניר • כ"ג טבת תשע"ט

לרגל כ”ד בטבת, יום פטירת בעל התניא – עיון בתודעת המוות שלו כפי שמופיעה באגרת הקודש אגרת כ”ז

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435