תורת הייחוסים

משה שריאל • 

בין השבטים והקב”ה מתקיים דיון מורכב בייחוסו של פנחס – האם מדובר בעוד ביקורת חז”לית על תפיסת האדם כנוף משפחתו? שיח לשבת פנחס.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435