תורת הרב קוק לדורנו 12

ד"ר זוהר מאור • תשע"ב

יז’ כסלו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435