תורת הרב קוק לדורנו 3

ד"ר זוהר מאור • תשע"א

כא’ אלול.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435