תיקון האכילה 1: בראשית

זוהר מאור • ט"ז אייר תשע"ט

נתנאל אסולין פותח את הסדרה: האכילה בפרשות בראשית ונח, בעקבות האכילות הראשונות בתורה ואכילת עץ הדעת

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435