תיקון האכילה 2: תנ”ך

זוהר מאור • כ"ג אייר תשע"ט

ממשיכים בחבורת תיקון האכילה, והפעם – אכילה מתוקנת או מגונה במרחבי התנ”ך, בתוספת נזיד עדשים

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435