תכבד העבודה על האנשים

יעקב יוסף אשבל • תשע"ב

פרעה מצביע על יחסי העבודה והתקווה כשהוא מדגיש את חשיבותה של העבודה. כיצד אנחנו אנשי עבודה או אנשי בטלה מתייחסים לאמת שבדבריו? שיח לשבת שמות.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435