תכבד העבודה על האנשים

יעקב יוסף אשבל • תשע"ב

פרעה מצביע על יחסי העבודה והתקווה כשהוא מדגיש את חשיבותה של העבודה. כיצד אנחנו אנשי עבודה או אנשי בטלה מתייחסים לאמת שבדבריו? שיח לשבת שמות.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435