תפילה ומרחב

איתן אברמוביץ • תשע"ג

כ’ כסלו- שיעור 4 ואחרון בסדרה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435