תשובה וכנות 1: רמאות ואמת פנימית

איתן אברמוביץ • ד אלול תשע"ח

השוואה בין תפיסת התשובה הפשוטה שמציב הרמב"ם במשנה תורה, לבין התמונה המורכבת איתה מתמודד ר' צדוק: מה עושים כשהרצון הטוב אינו מספיק?