תשובה וכנות 2: נעשה אדם

איתן אברמוביץ • ח"י אלול תשע"ח

עיון בתורה של ר’ צדוק על המעגליות הסיזיפית של עבודת הימים הנוראים. האם יש משמעות לניסיונות החוזרים ונשנים להשתנות? מהו ערכו של הכישלון הידוע מראש?

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435