תשורי מראש אמנה

הרב שג"ר • 

דרשת הרב שג”ר לפרשת בשלח, תשמ”ב

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435