הלכות ברכות 2: סימן רב – ברכת מיץ תפוזים

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435