הרב קוק בעיני הרב שג”ר: 7 – שלמות והשתלמות

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435