הרב אלחנן ניר: לשם שבו ואחלמה

לשם שבו ואחלמה 14: פרצופים עליונים

הרב אלחנן ניר • י"ח אדר ב' תשע"ט
התאמת המהויות שחידש הלשם לפרצופים העליונים שבדברי האר"י. בסיום הלימוד עסקנו, בעקבות קבל הגר"א, במשמעות ל"ב נתיבות חכמה ובזיקתם למושג ה'פאי' הגיאומט...

לשם שבו ואחלמה 15: הילולה

הרב אלחנן ניר • כ"ה אדר ב' תשע"ט
על דמותו של הלשם, מאבקיו סביב תפיסת תפיסת תורת האר"י ותפיסתו את הגאולה ממצרים. דברים בהילולה של בעל הלשם
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435