איתן אברמוביץ

ראשית קריאה: 9 - סיכום הסדרה

איתן אברמוביץ • 20.12.2020
סיכום של השיטות שהוצגו בסדרה ודיבורים על יישומים שונים שלהם.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435