הרב אבישי שרייבר

הלכה ומשמעות: מצוות תפילין

הרב אבישי שרייבר • כ"ב חשוון תשע"ו
להישאר עם תפילין כל היום או רק בזמן התפילה? פתיחת פתח על היחס של זמן מצוות תפילין למשמעות המצווה, כקשר בין האדם לקב"ה.

הלכה ומשמעות: ברכות השחר

הרב אבישי שרייבר • כט' חשוון תשע"ו
דיבור על משמעותן של ברכות השחר, על המשמעות והייחוד של כול אחת ואחת בנפרד וגם על מקומן יחדיו.

בין לוחות ראשונים לשניים

הרב אבישי שרייבר • י"ד אדר א תשע"ו
אחרי חטא העגל משה מחליט לשבור את הלוחות ומזמן לנו את הלוחות השניים, אך האם ניתן בכלל לשחזר את האפשרות שהוחמצה? האם ההזדמנות השניה תפתח פתחים חדשים?

החוקים שלי

הרב אבישי שרייבר • תשע"ו
אנו מכירים בימינו את מציאותו של החוק. זה היבש הכפוי והמרוחק. אך מהו הסיכוי החבוי באמירתה של התורה "אם בחוקותי תלכו"?

הרב שג"ר ולאה גולדברג

הרב אבישי שרייבר • כ"ד סיוון תשע"ו
על מקומם של שירי לאה גולדברג בפרט, ושירה העברית בכלל, בלימוד התורה של הרב שג"ר.

הרב אבישי שרייבר: על התשובה ועל החסרון

הרב אבישי שרייבר • ד תשרי תשע"ו
עיון בסיפור על פלימו והשטן (קידושין פא ע"א), ובסיפור על כפרתו של נחום איש גמזו (תענית כא ע"א). על השאיפה לנקיות מוחלטת ועל הצורך להכיל את החסרון.

ברכת הגשמים

הרב אבישי שרייבר • תשע"ז

סימנים ורמזים בדרך

הרב אבישי שרייבר • כג חשוון תשע"ו
האם מותר לפרש אירועים המתרגשים עלינו כסימנים? על מקריות, השגחה ונטילת אחריות, בעקבות סיפור אליעזר, דברי חז"ל, רבי נחמן והרב שג"ר.

אש שאינה שורפת

הרב אבישי שרייבר והרב יאיר דרייפוס • כא טבת תשע"ז
השיחה השבועית מישיבת שיח יצחק. התבוננות בהתגלות ה' למשה בסנה: על הפתיחות לאירועי התגלות ועל היחס בין האש לחיי היומיום.

רוח ההלכה בחסידות: חזרה למקור או התחדשות מתמדת?

הרב אבישי שרייבר • כז שבט תשע"ז
כיצד התמודדה החסידות עם המתח בין הלכה ואגדה? על הדרכים להכנסת חיוניות לקיום המצוות. מתוך יום עיון לציון מאה שנים ל'הלכה ואגדה' של ביאליק.

בימת שיח: רצח רבין ותמורות רוחניות

הרב אבישי שרייבר • ט"ז בחשוון תשע"ט
הרב אבישי מדבר בבימת שיח עם הרב דרייפוס והרב נעם סמט על רצח רבין והתנועות הרוחניות שבעקבותיו ובמקביל לו.

הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר: לימוד לסליחות ראשונות

הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר • כ"ב אלול תשע"ח
שיעור בכנס הלימוד "במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה" של ישיבת יצחק.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435