הרב אורי ליפשיץ

הלכות תפילה 9: ברכת כהנים

הרב אורי ליפשיץ • 
דיון בקשר שבין ברכת כהנים לעבודה במקדש, ובדין כהן שהרג את הנפש

הלכות תפילה 10: הפסקות בתפילה

הרב אורי ליפשיץ • 
סימן קד הפסקה בתפילה לצורך התפילה או בשביל דברים שבקדושה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435