הרב אלחנן ניר: לשם שבו ואחלמה

לשם שבו ואחלמה 1: גילוי האור האלוקי באמצעות שמותיו

הרב אלחנן ניר • ד' בכסלו תשע"ט
היחס בין עשרת השמות האלוהיים והתגלויותיו לבין האלוקי, בין העולמות לנוכחותו יתברך. הקדמות ושערים, שער ד, פרק ב.

לשם שבו ואחלמה 2: ראשית הנבראים

הרב אלחנן ניר • י"א בכסלו תשע"ט
ממתי החלו החלוקות המציאות להעדר ומציאות, חסדים וגבורות? על שלש הגילויים הראשונים מ'אמיתתו הנעלמה'. הקדמות ושערים, שער ד, פרק ג.

לשם שבו ואחלמה 3: ראשית התיקון

הרב אלחנן ניר • ט' טבת תשע"ט
המעבר אל עולם האצילות ומשמעותו. הקדמות ושערים ד, ד.

לשם שבו ואחלמה 7: אור פנימי ואור מקיף

הרב אלחנן ניר • ט"ו בשבט תשע"ט
היחסים בין האורות – אור פנימי המתלבש בכלים ואור מקיף שאינו מתלבש בהם, לכלים – פנימיות הכלים וחיצוניות הכלים. הבנת היחסים ביניהם כפתח להבנת יחסי הזכ...

לשם שבו ואחלמה 6: סמינר חורף תשע"ט

הרב אלחנן ניר • ח' שבט תשע"ט
סמינר חזרה על ארבעת השערים הראשונים בספר. מעבירים: משתתפי החבורה

לשם שבו ואחלמה 5: תורה דבריאה ותורה דאצילות – שיעור ראשון

הרב אלחנן ניר • כ"ג טבת תשע"ט
"ושמי ה' לא נודעתי להם" – היחסים בין שם אלוהים, תורה דבריאה, לשם הוי', תורה דאצילות. הקדמות ושערים ד, ה.

לשם שבו ואחלמה 4: ראשית התיקון - שיעור שני

הרב אלחנן ניר • ט"ז טבת תשע"ט
היחסים בין עולם האצילות הספיריי והזך לעולמות שתחתיו. הקדמות ושיעורים ד,ד.

לשם שבו ואחלמה 8: צמצום האור

הרב אלחנן ניר • כ"ב שבט תשע"ט
"כי הנה הוא [הצמצום] בחינת כח פרטי אחד המחשיך ומסתיר את האור ומגבילו" - למשמעות מהות ומשמעות צמצום האור בדברי הלשם. הקדו"ש, שער ו, פרקים א-ב.

לשם שבו ואחלמה 9: אור פנימי ואור מקיף, גוף ונשמה.

הרב אלחנן ניר • כ"ט שבט תשע"ט
"כי הגוף מסתכל על הנשמה לשאוב ממנה חיותה תמיד, והנשמה מסתכל על הגוף שלא לפעול בו יותר מכחו". יחסי אור פנימי ואור מקיף, גוף ונשמה. הקדו"ש, שער ו, פר...

לשם שבו ואחלמה 10: הנהגת הגבול והעל-טבעי

הרב אלחנן ניר • כ' אדר א' תשע"ט
בפרק זה עוסק בעל הלשם בסדר ההנהגות - הנהגת האור הפנימי שהינה הנהגת הגבול, גילוי חוקי הטבע והבריאה וכן השכר והעונש על-פי חוקי התורה והמצוות. האור המ...

לשם שבו ואחלמה 11: אור הגנוז

הרב אלחנן ניר • כ"ז אדר א' תשע"ט
בפרק זה עוסק בעל הלשם באור הגנוז, בקפסולות האור הגנוז המחיות את הקיום והתורה, אך נעלמות ממנו – האור הראשון נגנז בשל חטא עץ הדעת, והתורה הראשונה-הלו...

לשם שבו ואחלמה 13: הכנה לפורים

הרב אלחנן ניר • י"א אדר ב' תשע"ט
מרדכי הוא הייצוג של הנהגת הרב חסד בהויה. מה משמעות הדבר וכיצד כל שראינו עד כה בלשם מקביל לכוונות האריז"ל לפורים? מסע בין דברי המקובלים והפוסקים ביח...