פרופ' חביבה פדיה

מיסטיקה יהודית: עבר, הווה ועתיד - שיעור 4

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ד

מיסטיקה יהודית: עבר, הווה ועתיד - שיעור 3

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ד

מיסטיקה יהודית: עבר, הווה ועתיד - שיעור 2

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ד

מיסטיקה יהודית: עבר, הווה ועתיד - שיעור 1

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ד

הגעגועים לשכינה והתחדשות החיים הדתיים

חביבה פדיה • ז אב תשע"ה
קריאה בזוהר איכה ושיחה על דרכי התמודדות עם טראומה ועל הופעות שונות של העולם המקדשי במיסטיקה היהודית. מתוך אירוע הסיכום של תכנית 'על דעת המקום'.