מעבירי שיעורים

עיון במסכת כתובות

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון במסכת כתובות. שיעור 15 - פתיחה לסוגיית ברכת חתנים

עיון במסכת כתובות

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון במסכת כתובות. שיעור 14 - סוגיית בעילה בשבת

התגלות שיעור 13

איתן אברמוביץ • תשע"ה
מריה"ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה - שיעור 13

ייחוד גוף ונשמה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ה
חבורת לימוד עם הרב דרייפוס, על ייחוד ובירור בעקבות קטע של ניטשה

ייחוד גוף ונשמה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ה
חבורת לימוד עם הרב דרייפוס, גוף ונשמה בתורת ר' נחמן

מיסטיקה יהודית-מודרנה ופוסט מודרנה 6

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא מיסטיקה יהודית והשפעותיה במפגש עם המודרנה. שיעור 6 - על הגדרת המודרנה מול הפוסט מודרנה

בין קדושה לאותנטיות

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
בין אותנטיות לזיוף, על כנות ושגרה בעבודת ה'.שיעור 7

נפש, רוח, נשמה

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
עיסוק במושגי הנר"ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 13

עיון במסכת כתובות

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון במסכת כתובות. שיעור 13 - סוגיית בעילת מצווה

התגלות שיעור 12

איתן אברמוביץ • תשע"ה
מריה"ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה - שיעור 12

שיחה-פרשת ויחי

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ה
שיחתו השבועית של הרב דרייפוס, שבת פרשת ויחי

מיסטיקה יהודית-מודרנה ופוסט מודרנה 5

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא מיסטיקה יהודית והשפעותיה במפגש עם המודרנה. שיעור 5 - על לידת הסובייקט והיחס לנפש בחסידות
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435