הרב נעם סמט: עיון בסוגיות ארץ ישראל והגאולה

עיון בסוגיות ארץ ישראל והגאולה 13

הרב נעם סמט • תשע''ה
לימוד עיון בסוגיות ארץ ישראל. שיעור 13 - המשך בסוגיית מלחמת מצווה ומלחמת רשות

עיון בסוגיות ארץ ישראל והגאולה 14

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון בסוגיות ארץ ישראל. שיעור 14 - המשך בסוגיית מלחמת רשות

עיון בסוגיות ארץ ישראל והגאולה 15

 • הרב נעם סמט
לימוד עיון בסוגיות ארץ ישראל. שיעור 15 - פתיחה לסוגיית קריאה לשלום
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435