גמרא – שיעורים שונים

עיון במצוות נר חנוכה

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון בסוגיות נר חנוכה במסכת שבת

מחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי הקדש טעות

יעקב מאיר • 

מבוא לתלמוד הירושלמי

הרב יעקב מאיר • תשע"ב
שיעור ראשון בסדרת שיעורים בנושא התלמוד הירושלמי.טז' טבת.

עיון במסכת שבת: זמן ומרחב

רולי בלפר • תשס"ט
שיעור בנושא הזמן בפילוסופיה ובפיזיקה, המכוון להבנת השבת במסכת.

יום העיון - אמונה בעולם וירטואלי

הרב נעם סמט • שבט תשע''ה
אינטימיות וקהילה. עיון בסוגיית ברכת חתנים ומתחים הקהילתיים סביב הנישואין

עיון בגדרי מלחמת רשות

הרב נעם סמט • כ"ד סיוון תשע"ה
עיון בסוגיית מלחמת רשות בעקבות שיעוריו של הרב שג"ר. על סוגים שונים של מלחמות, ועל מקומו של החייל הדתי בצבא. מתוך יום עיון במלאת שמונה שנים לפטירתו ...

עיון בסוגיות ארץ ישראל והגאולה 14

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון בסוגיות ארץ ישראל. שיעור 14 - המשך בסוגיית מלחמת רשות

'קנאין פוגעין בו': הלכה וקנאות בסוגיית הבבלי

גלעד גייבל • כ"ט חשוון תשע"ו
קריאה ספרותית בסוגיית הבבלי על דין 'הבועל ארמית קנאין פוגעין בו' מעלה תובנות מרתקות על היחס בין הלכה וקנאות, ועל מקומה של הקנאות ביחס לבית המדרש.

משפחת אב ומשפחת בן

הרב נעם סמט • טז אדר א תשע"ו
עיון בגמרא בסוגיית הגמרא בפרק 'יש נוחלין'. על דיני הירושה בתורה ומבנה החברה הפטריארכלי. מתוך יום העיון 'אבא, בן וגעגוע'.

הרב יואל בן נון: מלאכת הוצאה והשבת בתורה

הרב יואל בן נון • יג חשוון תשע"ו
הרב יואל בן נון התארח בישיבה ודיבר על מרכזה של השבת במקראות, ועל התהליכים שעברו על מלאכת הוצאה בין התורה לתנאים.

הקשבה למשנת הפתיחה של מסכת שבת

הרב צוריאל וינר • כז חשוון תשע"ו
הרב צוריאל וינר התארח בבית המדרש ולימד על שפתה הייחודית של משנת הפתיחה למסכת שבת, ועל הקשב הנחוץ כדי לשים לב לכך.

קירות סדוקים - סוגיית סתירת בית הכנסת

הרב אורי ליפשיץ • ז אדר תשע"ח
עיון בסוגייה במסכת בבא בתרא על דיני סתירת בית הכנסת, המלמדת על היחס בין המבנה לרוח השוכנת בו. מתוך יום העיון 'על דעת המקום', לקראת הפרידה מבית המדר...