איתן אברמוביץ: הומור תלמודי

הומור תלמודי

איתן אברמוביץ' • תשע"ג
שיעור 5- סיכום.

הומור תלמודי

איתן אברמוביץ • תשע"ג
שיעור 4- לימוד סוגייה במסכת נידה, ובחינת המתח בין הרצינות והצחוק שבה.

הומור תלמודי

איתן אברמוביץ • תשע"ג
שיעור 3- רבי ירמיה וגבולות השעשוע.

הומור תלמודי

איתן אברמוביץ' • תשע"ג
שיעור 2- סאטירה תלמודית.

הומור תלמודי

איתן אברמוביץ • תשע"ג
שיעור 1.