הרב אורי ליפשיץ: עיון במסכת בבא בתרא

סוגיית היזק ראיה: ראשונים ואחרונים

הרב אורי ליפשיץ • י"ד חשוון תשע"ו
חזרה על ההיבט הספרותי שבסוגיית הפתיחה, וסקירה מקיפה על שיטות הראשונים והאחרונים המרכזיות. דגש על המעבר מהיזק ראיה כמונח בלעדי מוביל בגמרא, לתמונה ר...

עיון במסכת בבא בתרא: כותל החצר לאור רצף סוגיות הפתיחה

הרב אורי ליפשיץ • כ"ג חשוון תשע"ו
סידור הסוגיות שלאחר סוגיית היזק ראייה אומר דרשני. דרשות והגיגים על המהות והמשמעות העולה מעריכת הגמרא.

סוגיית מקיף וניקף 2: למדנות מחקרית בסוגיא

הרב אורי ליפשיץ • ל' חשוון תשע"ו
שיעור מקיף בסוגייא בעקבות מאמרו של ד"ר מרדכי סבתו שהתפרסם ב'תרביץ', חוברת טבת-אדר תשס"א (עמ' 189-212). לאורך השיעור עלו שאלות מתודולגיה רבות לדיון ...

סוגיית מקיף וניקף 1: סקירת הגמרא והראשונים

הרב אורי ליפשיץ • כ" חשוון תשע"ו
שיעור על סוגיית 'המקיף את חברו' שבדפים ד,ב - ה,א. מקורות נוספים: רש"י, תוס', רמב"ן ורשב"א על הסוגיא; הגמרות: בבא קמא כ, בבא מציעא קא,א.

סוגיות צדקה - סקירה

הרב אורי ליפשיץ • י' בטבת תשע"ו
שיעור כללי 'במבט מלמעלה' על סוגיות הצדקה בדפים ז,ב - יא,ב. הצדקה בהיבטיה הפורמליים - מערכת גבאות מסודרת ומחוקקת, ובהיבטיה פורצי הגבולות - חסד הפור...

האם מותר לקבל צדקה מגויים?

הרב אורי ליפשיץ • י"ז טבת תשע"ו
כחלק מרצף סוגיות הצדקה: לימוד ודיון בשאלה ההלכתית, המוסרית והאקטואלית, ובמקורות לאורך הדורות בנושא.