הרב אורי ליפשיץ: עיון במסכת בבא קמא

בבא קמא 13: "שליחותייהו"

הרב אורי ליפשיץ • כ"ג אייר תשע"ט
שיעור בסוגיה בפרק "החובל", על סמכות הדיינים בבבל אל מול סמכות הדיינים בארץ ישראל, ועל אופי השליחות ופסיקת הדין בבבל

בבא קמא 14: בושת

הרב אורי ליפשיץ • ט"ו סיון תשע"ט
קריאה בפשט סוגיית הבושת, במקביל לקריאת הראשונים על הסוגייה: מי זכאי לתשלומי בושת? מהם הקריטריונים לכך?

בבא קמא 15: "חבלה בקטנים"

הרב אורי ליפשיץ • כ"ב סיון תשע"ט
אלחי זיוון בשיעור על סוגיית החבלה בילדים, על מגוון צורותיה - כאשר הילדים מתחת לגיל מצוות ומעליו, כאשר הילדים הם ילדיו של החובל, ועוד
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435