הרב אורי ליפשיץ: עיון במסכת יומא

עיון במסכת יומא 2: משניות

הרב אורי ליפשיץ • ז אלול תשע"ז
חזרה על התובנות העיקריות שעלו מפרשיות יום הכיפורים בתורה, ועיון במשניות פרק שמיני על חובת העינוי.

עיון במסכת יומא 3: פתיחה לסוגיית חצי שיעור

הרב אורי ליפשיץ • יד אלול תשע"ז
שיעור ראשון על סוגיית הפתיחה של הפרק השמיני במסכת יומא.