הרב אורי ליפשיץ: עיון במסכת ראש השנה

עיון במסכת ראש השנה 1: סוגיית הפתיחה

הרב אורי ליפשיץ • י' באלול תשע"ה
כטבעה של סוגיית פתיחה, סוגיית 'כל השופרות כשרים' (בדף כ"ו) פותחת בפנינו פנים רבות של רעיונות, כוונות ומשמעויות הקיימים בתקיעה בשופר

עיון במסכת ראש השנה 2: פשיטות וכפיפות בימים הנוראים

הרב אורי ליפשיץ • י"ב אלול תשע"ה
כיצד ניתן ליישב את המשניות בפרק ג' העוסקות בסוגי השופרות זו עם זו, ועל המעבר של ר' לוי (בדף כ"ו, ב') מכפיפות ופשיטות השופר, לכפיפות ופשיטות דעתו של...

עיון במסכת ראש השנה: מצוות צריכות כוונה חלק א'

הרב אורי ליפשיץ • י"ט אלול תשע"ה
שיעור ראשון על סוגיית 'מצוות אין צריכות כוונה' שבדף כח. מהי כוונה - מודעות? מעשה שיש לו מטרה? החלטה לקיים מצווה? ריכוז? ומהי 'כוונת הלב'?

עיון במסכת ראש השנה: מצוות צריכות כוונה חלק ב'

הרב אורי ליפשיץ • כ"ג אלוול תשע"ה
המשך העיון בסוגיית 'מצוות אין צריכות כוונה', על מחלוקת בעל המאור והרמב"ן בהבנת פסיקת הרי"ף, וכיצד המתח בסוגיא בין רבא לר' זירא מופיע בתוך מארג המשנ...

עיון במסכת ראש השנה: מצוות צריכות כוונה חלק ג'

הרב אורי ליפשיץ • כ"ד אלול תשע"ה
פסיקות הרמב"ם בעניין כוונה במצוות סותרות לכאורה זו את זו: האוכל מצה בכפייה - יצא ידי חובתו, ובשמיעת קול השופר חובה שתהיה כוונה לצאת ולהוציא. ראינו ...

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435