הרב אורי ליפשיץ: עיון במסכת שבת

עיון במסכת שבת 3: מלאכת הוצאה

הרב אורי ליפשיץ • חשוון תשע"ו
עיון במקור בתורה של מלאכת הוצאה - פרשת המן, ומחשבות על משמעותה של ההתכנסות בבית.

עיון במסכת שבת 2: השבת במקראות חלק ב

הרב אורי ליפשיץ • חשוון תשע"ו
המשך הדיון במקומה של השבת בפסוקי התורה.

עיון במסכת שבת 1: השבת במקראות חלק א

הרב אורי ליפשיץ • חשוון תשע"ו
פתיחה ללימוד מסכת שבת באמצעות עיון במקומה של השבת בפסוקי התורה.

עיון במסכת שבת 5: הוצאה כמלאכה גרועה

הרב אורי ליפשיץ • חשוון תשע"ו
עיון בדברי הראשונים על מלאכת הוצאה כמלאכה גרועה, על מנת להסביר את מיקומה במשנת הפתיחה של המסכת.

עיון במסכת שבת 4: מלאכת הוצאה כפותחת השבת

הרב אורי ליפשיץ • יד' חשוון תשע"ו
עיון בסדר המשניות במסכת שבת. ניתוח הפרק הראשון ומשמעות מלאכת ההוצאה העומדת בראשיתו.

עיון במסכת שבת 6: שתים שהן ארבע

הרב אורי ליפשיץ • כ' חשוון תשעז
עיון בסוגיית הפתיחה של המסכת, דיון על תודעת השבת כנוכחת במקום ובזמן בעקבות פתיחה זו.