הרב נעם סמט: עיון במסכת סנהדרין תשע”ח

עיון במסכת סנהדרין: גילו של בן סורר ומורה

הרב נעם סמט • קיץ תשע"ח

עיון במסכת סנהדרין: פתיחה לסוגיית סמיכה

הרב נעם סמט • חורף תשע"ח

עיון במסכת סנהדרין: סוגיית סמיכה

הרב נעם סמט • חורף תשע"ח

עיון במסכת סנהדרין: רשות להורות

הרב נעם סמט • חורף תשע"ח

עיון במסכת סנהדרין: טעות הדיין

הרב נעם סמט • חורף תשע"ח

עיון במסכת סנהדרין: טעות הדיין - שיעור כללי

הרב נעם סמט • חורף תשע"ח

עיון במסכת סנהדרין: פשרה

הרב נעם סמט • חורף תשע"ח

עיון במסכת סנהדרין: פשרה - שיעור כללי

הרב נעם סמט • חורף תשע"ח

עיון במסכת סנהדרין: חידוש הסמיכה

הרב נעם סמט • חורף תשע"ח

עיון במסכת סנהדרין: רשותא 1

הרב נעם סמט • חורף תשע"ח

עיון במסכת סנהדרין: סוגיית הפתיחה

הרב נעם סמט • חורף תשע"ח

עיון במסכת סנהדרין 4: דיני ממונות בשלושה ב

הרב נעם סמט • כד חשוון תשע"ח
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435