הרב נעם סמט: עיון בפרק יש נוחלין

פתיחה לפרק "יש נוחלין"

הרב נעם סמט • כד' שבט תשע"ו
שיעור הקדמה לפרק, דיבור על המושגים של נחלה וירושה, על ההשתקפות שלהם בסוגייתנו, והשלכתם על המבנה המשפחתי.

"מנחילין האב את הבנים והבנים את האב"

הרב נעם סמט • כט' שבט תשע"ו
המשך לימוד מבואי לפרק "יש נוחלין". דיבור על הנחלה כמסמנת ברית בין האב לבנו כמו שמשתקף במקרא, נגיעה קצרה בפרק המשניות ובירורן.

משנת 'נוחלין' וסוגיית הפתיחה

הרב נעם סמט • ל שבט תשע"ו
שיעור שלישי בלימוד פרק 'יש נוחלין': סיכום התמונה העולה מהמשנה ועיון ראשוני בסוגיית הפתיחה המעלה את ה'דרשא חביבא' של "הקרוב קרוב - קודם".

"הקרוב קרוב - קודם"

הרב נעם סמט • ב אדר א התשע"ו
שיעור רביעי בלימוד פרק 'יש נוחלין': המשך העיון בסוגיית הפתיחה - אופיים של שני הדרשות לירושת האב, חלחול הקול האחר של בנות צלפחד והעדפת הסוגיה את התו...

שארות וקורבה

הרב נעם סמט • ה אדר א תשע"ו
שיעור חמישי בלימוד פרק 'יש נוחלין': המשך העיון בדרשת 'שארו - זה האב', המנגנון והתודעה של דרשה זו והיחס בין השארות והקורבה בתוכה.

שארות ומשפחת אם

הרב נעם סמט • ז אדר א תשע"ו
שיעור שישי בלימוד פרק 'יש נוחלין': עיון בהמשכה של הסוגיה - הדיון על זהות ה'שארו' המכניס אנרגיות אחרות לסוגיה, על התפתחותו של המדרש, בעקבות מקורות מ...