יאיר ברלין: פילסוף תלמודי

פילסוף תלמודי 1: מבוא

יאיר ברלין • יב אייר תשע"ז
שיעור מבואי על פילפול תלמודי-פילוסופי,על האמת שבלימוד יחד עם המורכבות האמנותית שבו.

פילסוף תלמודי 2: הכתוב אומר דרשני

יאיר ברלין • יט אייר תשע"ז
שיעור מבואי לקראת לימוד ב'קריאות תלמודיות', של עמנואל לוינס, דיון על המתודה התלמודית שעומדת בבסיס דרשותיו.

פילסוף תלמודי 3: פיתוי הפיתוי

יאיר ברלין • כו' אייר תשע"ז
לימוד בקריאה התלמודית של לוינס 'פיתוי הפיתוי' מתוך ספרו תשע קריאות תלמודיות. על פיתוי התבונה והמתח שבין תמימות לחכמה.

פילסוף תלמודי 4: כפה הר כגיגית

יאיר ברלין • ד סיוון תשע"ז
המשך לימוד בקריאה התלמודית של לוינס 'פיתוי הפיתוי', על פיתוי התבונה כמשתקף במעמד הר סיני.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435