הרב נעם סמט: עיון בסוגיות אוכל-נפש

העוף עולה עם הגבינה על השולחן

הרב נעם סמט • תמוז תשע"ו

פתיחה לסוגיות מאכלי נכרים

אלישיב שרלו • תמוז תשע"ו

מאכלי נכרים

הרב נעם סמט • תמוז תשע"ו
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435