עיון במסכת בבא קמא

עיון במסכת בבא קמא - 'פלגא נזקא' א

הרב נעם סמט • תשע"ב
סוגיית 'פלגא נזקא קנסא או דממונא' שיעור מס 1.

עיון במסכת בבא קמא - 'ארבעה כללות' א

הרב נעם סמט • תשע"ב
סוגיית 'ארבעה כללות' שיעור מס' 1. ו' שבט.

עיון במסכת בבא קמא - 'בעלים מטפלים בנבילה'

הרב נעם סמט • תשע"ב
סוגיית 'בעלים מטפלים בנבילה'.כב' טבת.

עיון במסכת בבא קמא - 'הכשרתי מקצת נזקו' ב

הרב נעם סמט • תשע"ב
סוגיית 'הכשרתי מקצת ניזקו'. שיעור שני בנושא.יז' טבת.

עיון במסכת בבא קמא - 'הכשרתי מקצת נזקו' א

הרב נעם סמט • תשע"ב
סוגיית 'הכשרתי מקצת ניזקו'. שיעור ראשון חלק 2.טו טבת.

עיון במסכת בבא קמא - 'הכשרתי מקצת נזקו' א

הרב נעם סמט • תשע"ב
סוגיית 'הכשרתי מקצת ניזקו'. שיעור ראשון חלק 1.טו טבת.

עיון במסכת בבא קמא - 'כל שחבתי' ב

הרב נעם סמט • תשע"ב
סוגיית 'כל שחבתי' - שיעור מס' 2.ח' טבת.

עיון במסכת בבא קמא - 'כל שחבתי' א

הרב נעם סמט • תשע"ב
סוגיית 'כל שחבתי'.ח' טבת.

עיון במסכת בבא קמא - 'מיטב' ב

הרב נעם סמט • תשע"ב
סוגיית 'מיטב'. שיעור שני בנושא. י"ז כסלו.

עיון במסכת בבא קמא - 'מיטב' א

הרב נעם סמט • תשע"ב
סוגיית 'מיטב'. שיעור ראשון. ט"ז כסלו.

עיון במסכת בבא קמא - 'הצד השווה'

הרב נעם סמט • תשע"ב
סוגיית 'הצד השווה'. י"ב כסלו.

עיון במסכת בבא קמא - 'לא הרי'

הרב נעם סמט • תשע"ב
סוגיית 'לא הרי'. י כיסליו