עיון במסכת סוכה

עיון במסכת סוכה: ראשו רובו ושולחנו

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור על סוגיית ראשו רובו ושולחנו בפרק הראשון של מסכת סוכה

עיון במסכת סוכה: ראשו רובו ושולחנו - בית שמאי ובית הלל

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור בסוגיית ראשו רובו ושולחנו בפרק הראשון במסכת סוכה

עיון במסכת סוכה 1: קבע וארעי

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור ראשון במסכת סוכה, על בית קבע ובית ארעי

עיון במסכת סוכה: תנאים

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור על המקורות התנאיים במסכת סוכה

עיון במסכת סוכה: מקראות

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור פתיחה ללימוד מסכת סוכה, על הסוכה בפסוקי התורה

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435