הרב נעם סמט: עיון במסכת סנהדרין תשע”ד

עיון במסכת סנהדרין: בן סורר ומורה - גניבה 2

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור שני על סוגיית גניבה בבן סורר ומורה

עיון במסכת סנהדרין: אכילת בן סורר ומורה

גלעד גייבל • תשע"ד
חבורה על סוגיית אכילתו של בן סורר ומורה

עיון במסכת סנהדרין: גניבת בן סורר ומורה

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור על סוגיית גניבתו של בן סורר ומורה

עיון במסכת סנהדרין: בן סורר שברח

אליהו רוזנפלד • תשע"ד
חבורה על סוגיית בן סורר שברח

עיון במסכת סנהדרין: בן סורר ומורה - סוגיית הפתיחה

הרב נעם סמט • תשע"ד
עיון בסוגיית הפתיחה של סוגיות בן סורר ומורה

עיון במסכת סנהדרין: סוגיית הפתיחה

משה ג'ייקובס • תשע"ד
חבורת פתיחה על סוגיית הגמרא

עיון במסכת סנהדרין: בן סורר ומורה בתנאים

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור במקורות התנאיים על סורר ומורה

עיון במסכת סנהדרין: בן סורר ומורה בתורה

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור פתיחה לסוגיית בן סורר ומורה, המתמקד במקראות.

עיון במסכת סנהדרין: עבודה זרה 3

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור שלישי על סוגיית עבודה זרה, פרק השביעי במסכת סנהדרין

עיון במסכת סנהדרין: עבודה זרה 2

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור שני בסוגיית עבודה זרה

עיון במסכת סנהדרין: עבודה זרה 1

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור פתיחה לסוגיית עבודה זרה במסכת סנהדרין, פרק שביעי

עיון במסכת סנהדרין: בני נח 4

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור רביעי בסוגיית בני נח
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435