הרב נעם סמט: עיון במסכת סנהדרין תשע”ד

עיון במסכת סנהדרין - סוגיית הפתיחה

הרב נעם סמט • תשע"ד
סנהדרין - פרק ראשון - סוגיית הפתיחה

עיון במסכת סנהדרין - דיני ממונות בשלושה

הרב נעם סמט • תשע"ד
סנהדרין - פרק ראשון - דיני ממונות בשלושה

עיון במסכת סנהדרין - משניות

הרב נעם סמט • תשע"ד
סנהדרין - פרק ראשון - משניות

עיון במסכת סנהדרין - שיעור פתיחה בתנ"ך

הרב נעם סמט • תשע"ד
סנהדרין - שיעור פתיחה - עיון בתנ"ך
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435