עיון במסכת קידושין

עיון במסכת קידושין - קידושי כסף

הרב יהודה ברנדס • תשע"ג
שיעור אורח של הרב יהודה ברנדס על סוגיית קידושי כסף.

עיון במסכת קידושין - דרכי הקניינים ג

הרב נעם סמט • תשע"ב
שיעור שלישי על סוגיית דרכי הקניינים.

עיון במסכת קידושין - דרכי הקניינים ב

הרב נעם סמט • תשע"ב
שיעור שני על סוגיית דרכי הקניינים.

עיון במסכת קידושין - דרכי הקניינים א

הרב נעם סמט • תשע"ב
שיעור ראשון על סוגיית דרכי הקניינים

עיון במסכת קידושין - עילות גירושין

הרב נעם סמט • תשע"ב
סוגיית עילות גירושין, ו' חשוון.

עיון במסכת קידושין - עילות גירושין

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ג
שיעור על סוגיית הסיום של מסכת גיטין - עילות הגירושין.