עיון במסכת ראש השנה

עיון במסכת ראש השנה - תקיעות וברכות

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ב

עיון במסכת ראש השנה - מלכויות זכרונות ושופרות

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ב
שיעור על מקורם של פרקי מלכויות, זכרונות ושופרות. י"ז אלול.

עיון במסכת ראש השנה - נוסח התפילה

הרב נעם סמט • תשע"ב
מקורות ומשמעות נוסח תפילת ראש השנה, י"ט אלול.

עיון במסכת ראש השנה - שופר, יובל ותענית

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ב
י"א אלול.

עיון במסכת ראש השנה - כל השופרות

הרב נעם סמט • תשע"ב
עיון בסוגיית 'כל השופרות'. י' אלול.

עיון במסכת ראש השנה - משמעות השופר

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ב
משמעות השופר ע"פ הפרק השלישי במשנה, ד' אלול.

עיון במסכת ראש השנה - ראש השנה בתורה

הרב נעם סמט • תשע"ב
שיעור פתיחה- ראש השנה המקראי, ג' אלול.