הרב נעם סמט: בבא קמא, שיעורים כלליים

הרב יוסי גמליאל: שופר - פונקציונליות, אינסטרומנטליות ובהמיות

הרב יוסי גמליאל • ח"י אלול תשע"ח
קריאה בסוגיות בדפים כז-כח במסכת ראש השנה, והעמקה אל תוך מחלוקתם של רש"י והרמב"ן אודות ראיית השופר כגולם בהמי או ככלי נגינה.

הרב יוסי גמליאל: שופר ונגינה

הרב יוסי גמליאל • כ"ה באלול תשע"ח
שיעור כללי במסכת ראש השנה.

הרב נעם סמט: בבא קמא 2, מהמקראות אל התנאים

הרב נעם סמט • ח בחשון תשע"ט
שיעור כללי במסכת בבא קמא, תנועה מן הפסוקים - פרשת משפטים, אל התנאים - המשנה ומדרשי ההלכה.

הרב נעם סמט: בבא קמא 4, סוגיית הפתיחה

הרב נעם סמט • ט"ו בחשוון תשע"ט
אחרי שעסקנו במקראות ובתנאים, נעבור כעת לסוגיית הפתיחה. שיעור ראשון בגמרא.

הרב יוסי גמליאל: בבא קמא, התנאים ומדרשי ההלכה

הרב יוסי גמליאל • ט' בחשוון תשע"ט
שיעור כללי בתלמודם של תנאים לפרשיית נזיקין.

הרב נעם סמט: בבא קמא 6, קרן

הרב נעם סמט • כ"ב בחשוון תשע"ט
שיעור כללי באבות נזיקין - קרן והגדרתה

הרב נעם סמט: בבא קמא 8, שן ורגל

הרב נעם סמט • כ"ט בחשוון תשע"ט
תחילת העיסוק בתולדות השור - שן ורגל, מן המקורות והתנאים להופעותיהן בסוגיות. שיעור כללי.

הרב נעם סמט: בבא קמא 10, "הצד השווה שבהן"

הרב נעם סמט • ו' בכסלו תשע"ט
שיעור כללי בסוגיית "הצד השווה שבהן" בדף ו' ע"א, ובארבע מימרות האמוראים שמופיעות בה.

בבא קמא 13: מיטב - שיעור שני

הרב נעם סמט • כ' בכסלו תשע"ט
המשך עיסוק בדין מיטב - בשלו או בשל עולם הן שמין

הרב נעם סמט: בבא קמא 17, "מסרו לחרש שוטה וקטן"

הרב נעם סמט • י"א טבת תשע"ט
שיעור כללי בסוגיית "כל שחבתי בשמירתו" (דף ט:), כשבמקביל הסוגיות "אשו משום חיציו / ממונו" (כב.) ובדף נט:

הרב נעם סמט: בבא קמא 22, "בעלים מיטפלין בנבלה" - שיעור שני

הרב נעם סמט • כ"ה טבת תשע"ט
שיעור כללי בסוגיה העוסקת בשאלת הקניין בנבלת הבהמה שנפגעה כתוצאה מהנזק, ובתפקידה האפשרי במערכת הפיצויים כלפי הניזק

הרב נעם סמט: בבא קמא 23, חצי נזק - קנס או ממון?

הרב נעם סמט • ג' שבט תשע"ט
עיון בסוגיית חצי נזק - האם נחשב קנס ממסדי למזיק או פיצוי ממוני לניזק? שיעור כללי.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435