גמרא

עיון במסכת כתובות

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון במסכת כתובות. שיעור שישי-עיסוק בסוגיית אונס בגיטין

עיון במסכת כתובות

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון במסכת כתובות. שיעור חמישי-עיסוק בסוגיית אונס בנישואין שיעור 2

עיון במסכת כתובות

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון במסכת כתובות. שיעור רביעי-עיסוק בסוגיית אונס בנישואין שיעור 1

עיון במסכת כתובות

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון במסכת כתובות. שיעור שלישי-עיסוק בסוגיית הפתיחה ובקביעת יום הנישואין

עיון במסכת כתובות

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון במסכת כתובות. שיעור שני-פרק א במשנה

עיון במסכת כתובות

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון במסכת כתובות. שיעור ראשון-מקרא ומבוא

מחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי הקדש טעות

יעקב מאיר • 

עיון במסכת סוכה: ראשו רובו ושולחנו

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור על סוגיית ראשו רובו ושולחנו בפרק הראשון של מסכת סוכה

עיון במסכת סוכה: ראשו רובו ושולחנו - בית שמאי ובית הלל

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור בסוגיית ראשו רובו ושולחנו בפרק הראשון במסכת סוכה

עיון במסכת סוכה 1: קבע וארעי

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור ראשון במסכת סוכה, על בית קבע ובית ארעי

עיון במסכת סוכה: תנאים

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור על המקורות התנאיים במסכת סוכה

עיון במסכת סוכה: מקראות

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור פתיחה ללימוד מסכת סוכה, על הסוכה בפסוקי התורה
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435