הרב אבישי שרייבר: הלכה ומשמעות

הלכה ומשמעות 1: השכמת הבוקר

הרב אבישי שרייבר • ד' באלול תשע"ה
הקדמה ופתיחה על דרך הלימוד של הלכה ומשמעות, ועיסוק בפתיחת השולחן ערוך על "התגברות כארי" בהשכמת הבוקר.

הלכה ומשמעות 4: אלוהי נשמה

הרב אבישי שרייבר • א חשוון תשע"ו
עיון בברכת אלוהי נשמה, בהיבטיה ההלכתיים, התוכניים והרוחניים.

הלכה ומשמעות: מצוות תפילין

הרב אבישי שרייבר • כ"ב חשוון תשע"ו
להישאר עם תפילין כל היום או רק בזמן התפילה? פתיחת פתח על היחס של זמן מצוות תפילין למשמעות המצווה, כקשר בין האדם לקב"ה.

הלכה ומשמעות: ברכות השחר

הרב אבישי שרייבר • כט' חשוון תשע"ו
דיבור על משמעותן של ברכות השחר, על המשמעות והייחוד של כול אחת ואחת בנפרד וגם על מקומן יחדיו.