הרב אורי ליפשיץ: ההלכה החיה ומטא הלכה

ההלכה החיה ומטא הלכה: הלכה מן השמיים חלק א

הרב אורי ליפשיץ • כ"ה אלול תשע"ו
חכמי זמננו וזיקתם לשמיים, בעיני מקובלים, פוסקים והוגים פוסטמודרניים.

ההלכה החיה ומטא הלכה: ממונם של ישראל

הרב אורי ליפשיץ • אדר תשע"ז
מהו יחסה של ההלכה לכספו של היהודי? מתי ההלכה יקרה מכל ממון ומתי היא מתגמשת כדי למנוע הפסד גדול?

ההלכה החיה ומטא הלכה: עבירה לשמה

הרב אורי ליפשיץ • אייר תשע"ז
המשך הדיון על יחסה של ההלכה לממדים חוץ הלכתיים: על עבירה לשמה ויחסה להלכה הנורמטיבית.

הלכה חיה ומטא הלכה: העלמת עין

הרב אורי ליפשיץ • אייר תשע"ז
על יחסה של ההלכה לממדים חוץ הלכתיים: על האפשרות של העלמת ועל היחס לכללים.