הרב אורי ליפשיץ: הלכה ומטא-הלכה

הלכה ומטא-הלכה 2: על מה נשענת ההלכה?

הרב אורי ליפשיץ • כ"ד טבת תשע"ט
האם דברי חכמים נאמרו בסיני? מהו המקור לסמכותם של חכמים? עיון בשאלות אלה עפ"י שיטות שונות - נבואה, חכמה והתגלות

הלכה ומטא-הלכה 3: הלכה ומנהג

הרב אורי ליפשיץ • ט' שבט תשע"ט
שיעור נוסף על תוקפה של ההלכה, והפעם - תהליך התקבלותו של המנהג על כלל ישראל

הלכה ומטא-הלכה 4: דרכו של פוסק

הרב אורי ליפשיץ • כ"ג שבט תשע"ט
ממשיכים בעיסוק בתוקפה של ההלכה - על האזנה לרוחה של ההלכה יחד עם שמירת איזון עם מצבו של הציבור, כיסודות לעבודתו של הפוסק ולתוקפה.

הלכה ומטא-הלכה 5: קונסרבטיבים ורפורמים

הרב אורי ליפשיץ • י"ד אדר א' תשע"ט
מדוע השינויים בשיח ההלכתי האורתודוקסי, המתרחשים תדיר בהתאם לרוחות הזמן, אינם נחשבים רפורמה? מהם גבולות החידוש ההלכתי?

הלכה ומטא-הלכה 6: קונסרבטיבים ורפורמים, שיעור שני

הרב אורי ליפשיץ • כ"א אדר א' תשע"ט
ממשיכים בעיסוק בהלכה הקונסרבטיבית והרפורמית, והפעם - בעקבות הרב שג"ר על השינויים בהלכה, והרכיבים השמרניים והחדשניים בהלכה.

הלכה ומטא-הלכה 7: קונסרבטיבים ורפורמים, שיעור שלישי

אודי דבורקין • כ"ח אדר א' תשע"ט
הרב אורי ליפשיץ מארח בסדרה את אודי דבורקין, בוגר תכנית 'צירופים' ומנהל קשרי החוץ של הישיבה - בסקירה מקיפה של דרכי הפסיקה הקונסרבטיביות והרפורמיות.

הלכה ומטא-הלכה 8: קונסרבטיבים ורפורמים, שיעור רביעי

הרב אורי ליפשיץ • ה' אדר ב' תשע"ט
בעזרת מאמרו של הרב שג"ר בספרו "להאיר את הפתחים", נתחקה אחר ההבדל המדויק בינינו לבין הקונסרבטיבים המתבטא בעיקר בשפה ההלכתית עצמה

הלכה ומטא-הלכה 9: קונסרבטיבים ורפורמים, שיעור סיכום

הרב אורי ליפשיץ • י"ב אדר ב' תשע"ט
שיעור סיכום בנושא הקונסרבטיבים, לאחר מפגש עמם בבית המדרש בישיבה, ובקשה מצדם לאפיין את ההלכה האורתודוקסית והשינויים המתרחשים בה תדיר

הלכה ומטא-הלכה 10: דעת תורה

הרב אורי ליפשיץ • י"ט אדר ב' תשע"ט
עד היכן מגעת סמכותם של הרבנים? האם יש להשמע להם גם בשאלות של בחירות ופוליטיקה? מה מקומם של הרבנים בשיח הפוליטי?

הלכה ומטא-הלכה 11: המנהג

הרב אורי ליפשיץ • ב' אייר תשע"ט
פותחים את זמן קיץ וממשיכים את סדרת "הלכה ומטא-הלכה" בעיסוק במנהג וחומרת סמכותו

הלכה ומטא-הלכה 12: המנהג, "צא וראה"

הרב אורי ליפשיץ • ט' אייר תשע"ט
שיעור שני בעיסוק במנהג ואופיו, על התפתחותם של מנהגים בקרב העם והיחס ביניהם לבין ההלכה

הלכה ומטא-הלכה 13: המנהג והפסיקה

הרב אורי ליפשיץ • ט"ז אייר תשע"ט
מהם היחסים בין הפוסקים ובין מציאות המנהגים שאותה הם פוגשים? באיזו מידה משפיעים המנהגים על פסיקתה של ההלכה "ומושכים" את הפוסקים אחריהם?
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435