הרב אורי ליפשיץ: למעשה הלכה

למעשה הלכה: מעבר לד' אמות של הלכה

הרב אורי ליפשיץ • תשע"א

למעשה הלכה: הלכה ומציאות

הרב אורי ליפשיץ • תשע"א

למעשה הלכה: על המחלוקת

הרב אורי ליפשיץ • תשע"א

למעשה הלכה: מקור סמכות חכמים

הרב אורי ליפשיץ • תשע"א

למעשה הלכה: מקור סמכות התורה שבכתב

הרב אורי ליפשיץ • תשע"א

למעשה הלכה: הלכה ואגדה

הרב אורי ליפשיץ • תשע"א
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435