הרב אורי ליפשיץ: ליבא דהלכתא – הלכות תפילה וברכות

הלכות ברכות 1: פתיחה להלכות ברכות

הרב אורי ליפשיץ • 
מהי ברכה ודיון בסדר המשניות של פרק שישי

הלכות ברכות 2: סימן רב - ברכת מיץ תפוזים

הרב אורי ליפשיץ • 
השיעור עוסק בנושא הטרימא בסימן רב. הסתירה בין הגמרות בנוגע למשקה היוצא מפרות ודיון הלכתי מתי ניתן לברך על מיץ או שיק את ברכת העץ.

הלכות תפילה 12: שאילת גשמים

הרב אורי ליפשיץ • 
שאילת גשמים בחוץ לארץ, הדיון הוא בתשובת הרא"ש כלל ד סימן י, האם ההלכה משתנה כאשר בקשת גשמים היא קללה באזור גאוגרפי שונה. הלכה ומציאות יחיד וחברה.

הלכות תפילה 13: שאילת גשמים חלק ב

הרב אורי ליפשיץ • 
המשך השיעור הקודם, התבוננות בתשובות הפוסקים על חצי הכדור הדרומי, האם במקרה הזה ימישכו לשאול כבני ארץ ישראל או שישאלו בשומע תפילה, דיון על הלכה ומצי...

הלכות תפילה 9: ברכת כהנים

הרב אורי ליפשיץ • 
דיון בקשר שבין ברכת כהנים לעבודה במקדש, ובדין כהן שהרג את הנפש

הלכות תפילה 10: הפסקות בתפילה

הרב אורי ליפשיץ • 
סימן קד הפסקה בתפילה לצורך התפילה או בשביל דברים שבקדושה.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435