הלכה

הלכות תפילה 3: כוונה בתפילה

הרב אורי ליפשיץ • 
השיעור עוסק בסימנים צג, צו וצח. השיעור עוסק בשאלה האם הכוונה היא ענין פורמלי או אופק ממשי בתפילה.

הלכות תפילה 4: סימן צז, צט נקיון הגוף בתפילה ודין השיכור

הרב אורי ליפשיץ • 
עיסוק בסימנים צו' וצט', היחס לגוף בזמן התפילה ודין השיכור בתפילה

הלכות תפילה 5: תפילת נדבה

 • 
סימן קז תפילת נדבה, היסוד הקרבני שמלווה את האפשרות לתפילת הנדבה ודיון בשאלה מדוע כל תפילת נדבה מצריכה חידוש

הלכות תפילה 6: סימן קיט שאילת צרכים בתפילה

הרב אורי ליפשיץ • 
סימן קיט דיון על האפשרות להוסיף תפילה אישית, בתוך תפילת שמונה עשרה דרך דיון בדברי תלמידי רבנו יונה ובבית יוסף.

הלכות תפילה 7: תפילת תשלומין

הרב אורי ליפשיץ • 
דיון ביסוד הספונטני של 'הלוואי יתפלל אדם כל היום כולו' שעומד בבסיס דברי רבי יוחנן כאשר הוא מחדש את תפילת התשלומין.

הלכות תפילה 8: נפילת אפים

הרב אורי ליפשיץ • 
דיון בעקבות התפתחות מנהג נפילת אפים בתלמודים ובעדות השונות, האם נפילת אפים היא תנועה של בקשה ותחינה או שיש בה בושה והסתרת פנים בעקבות החטאים.

הלכות ברכות 1: פתיחה להלכות ברכות

הרב אורי ליפשיץ • 
מהי ברכה ודיון בסדר המשניות של פרק שישי

הלכות ברכות 2: סימן רב - ברכת מיץ תפוזים

הרב אורי ליפשיץ • 
השיעור עוסק בנושא הטרימא בסימן רב. הסתירה בין הגמרות בנוגע למשקה היוצא מפרות ודיון הלכתי מתי ניתן לברך על מיץ או שיק את ברכת העץ.

הלכות תפילה 12: שאילת גשמים

הרב אורי ליפשיץ • 
שאילת גשמים בחוץ לארץ, הדיון הוא בתשובת הרא"ש כלל ד סימן י, האם ההלכה משתנה כאשר בקשת גשמים היא קללה באזור גאוגרפי שונה. הלכה ומציאות יחיד וחברה.

הלכות תפילה 13: שאילת גשמים חלק ב

הרב אורי ליפשיץ • 
המשך השיעור הקודם, התבוננות בתשובות הפוסקים על חצי הכדור הדרומי, האם במקרה הזה ימישכו לשאול כבני ארץ ישראל או שישאלו בשומע תפילה, דיון על הלכה ומצי...

הלכות תפילה 9: ברכת כהנים

הרב אורי ליפשיץ • 
דיון בקשר שבין ברכת כהנים לעבודה במקדש, ובדין כהן שהרג את הנפש

הלכות תפילה 10: הפסקות בתפילה

הרב אורי ליפשיץ • 
סימן קד הפסקה בתפילה לצורך התפילה או בשביל דברים שבקדושה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435