איתן אברמוביץ: קדושה וגבולות בכתבי ר’ צדוק

קדושה וגבולות 1: דרך ארץ, מבול, תורה

איתן אברמוביץ • ח חשוון תשע"ו
שיעור ראשון על מיניות בכתבי ר' צדוק: השוואה בין שיח המיניות הדתי בן זמננו למושגיו של פרויד, כפתיחה ללימוד גישתו של ר' צדוק.

קדושה וגבולות 2: יצר, מוות, חיים

איתן אברמוביץ • טז חשוון תשע"ו
עיון בפסקאות מהספר 'צדקת הצדיק', על היחס בין מיניות לדרך ארץ, ועל החיים שעוברים דרך המוות.

קדושה וגבולות 3: וירא ה' כי שנואה לאה

איתן אברמוביץ • כב חשוון תשע"ו
על המתח שבין השאיפה לדימוי האידיאלי לבין הכשלונות שהם חלק הכרחי מההתקדמות, ועל הזיקה בינו לבין הניגוד שבין כעס ותאווה, שליטה וביטול.

קדושה וגבולות 4: תורת יתרו ותורת בבל

איתן אברמוביץ • כט חשוון תשע"ו
האם התורה מייסדת היררכיה, או שהיא מבטאת ממד אישי המשווה קטן וגדול? עיון בתורות של ר' צדוק על התורה הפנימית והחיצונית ועל היצר שמפריד ביניהם.

קדושה וגבולות 5: כישלון והתחדשות

איתן אברמוביץ • ז כסלו תשע"ז
עיון בפסקאות של ר' צדוק על תיקון חטא הוצאת זרע לבטלה: מהו היחס בין החטא לבין התיקון - האם ניתן להכיל את הפגם עצמו, או רק את הכוח שמאחוריו?

קדושה וגבולות 6: פריצת גבולות ולימוד זכות

איתן אברמוביץ • יד כסלו תשע"ז
המשך העיון בפסקאות על תיקון חטא הוצאת זרע לבטלה: כיצד נולדת התחדשות מתוך הבזבוז, וכיצד מפנימים את הפריצה החוצה?

קדושה וגבולות 7: ישראל קדושים [?]

איתן אברמוביץ • ז טבת תשע"ז
תחילת הדיון בתפיסת הזהות היהודית של ר' צדוק: עיון בעמודים הראשונים של ספרו 'ישראל קדושים', ובירור היחס בין המוצא היהודי לבין מושג הקדושה.

קדושה וגבולות 8: שערותיו של שמשון הגיבור

איתן אברמוביץ • טו טבת תשע"ז
המשך העיון בתפיסתו של ר' צדוק לגבי קדושת ישראל בספרו 'ישראל קדושים': על ההתחדשות שבעקבות פריצת הגבול, דמותו של שמשון ומלחמת עמלק.

קדושה וגבולות 9: מגדל פורח באוויר חלק א

איתן אברמוביץ • כא טבת תשע"ז
עיון בחלק הראשון של התורה בספר מחשבות חרוץ יב, על היחס בין שורות הכתב לפריצתן, ובין התורה שבכתב לתורה שבעל פה.

קדושה וגבולות 10: מגדל פורח באוויר חלק ב

איתן אברמוביץ • כז טבת תשע"ז
המשך העיון בתורה של ר' צדוק במחשבות חרוץ יב: על הפנמת החריגה בזהות המשותפת, ועל ההבדל בין ר' צדוק למי השלוח.

קדושה וגבולות 11: הגבולות הרוחניים והגבול הגופני

איתן אברמוביץ • ה שבט תשע"ז
הדיון על הזהות היהודית בכתבי ר' צדוק עובר ליחסי יהודים וגויים: האם ר' צדוק יוליך את התנועה פורצת הגבולות האופיינית לו גם לגבול הזה?

קדושה וגבולות 12: היהודים, היהדות והגרים

איתן אברמוביץ • יט שבט תשע"ז
עיון בפסקאות של ר' צדוק על משמעותו של הגיור מעלה כי דיון זה נוגע במתחים היסודיים של תורתו - השתדלות וביטול, מהותנות ויצירה עצמית, יהודים וגויים.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435